maszynista

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na maszynistów pociągów. Wynika to przede wszystkim z intensywnego rozwoju taboru oraz infrastruktury kolejowej. Siatka połączeń pomiędzy poszczególnymi miastami, a także w obrębie dużych aglomeracji wciąż się rozrasta, dlatego znacząco rośnie popyt na wykwalifikowanych pracowników do jej obsługi. Praca na kolei może być satysfakcjonująca, a przede wszystkim stabilna i dobrze płatna. Ale aby zdobyć uprawnienia do prowadzenia pociągu trzeba mieć odpowiednie predyspozycje oraz ukończyć kurs na maszyniste.

Ścieżka zawodowa maszynisty

Maszynista to niezwykle trudny i odpowiedzialny zawód. Nie każdy może nim zostać. Kandydat na kierowcę pociągu powinien być bowiem okazem zdrowia, mieć doskonały wzrok i słuch, a także świetny refleks, podzielność uwagi oraz ponadprzeciętną zdolność koncentracji. Musi też pozytywnie przejść testy psychologiczne. Jeśli spełni wszystkie te wymagania, może rozpocząć kurs maszynisty.

W czasie jego trwania kursant poznaje przepisy ruchu kolejowego, sygnalizację, budowę pojazdów trakcyjnych oraz przepisy BHP obowiązujące na kolei. To dwumiesięczne szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik upoważnia do uzyskania licencji maszynisty. Ale to jeszcze nie koniec nauki. Aby zostać kierowcą pociągu trzeba bowiem przejść długą drogę, ale warto podjąć ten wysiłek. Kolejnym krokiem jest szkolenie praktyczne. To 16 miesięcy intensywnej nauki, w trakcie której przyszły maszynista poznaje budowę maszyn, schematy obwodów elektrycznych oraz inną, niezbędną wiedzę teoretyczną, przydatną w praktyce. Kursant ma również możliwość obserwacji pracy maszynisty oraz jazdy w symulatorach, ucząc się jak reagować w przeróżnych sytuacjach, które mogą się przytrafić w czasie prowadzenie pociągu. Szkolenie kończy się egzaminem, a jego pozytywny wynik jest potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji i umożliwia podjęcie pracy w charakterze maszynisty.

Maszynista – zawód z przyszłością

Ścieżka zawodowa maszynisty nie jest łatwa i nie każdy kandydat na kierowcę pociągu dochodzi do jej celu. Warto jednak się kształcić w tym kierunku, ponieważ jest to zawód z przyszłością. Rynek przewozów kolejowych w ostatnich latach intensywnie się rozwija, a wraz z nim zapotrzebowanie na maszynistów. Co więcej, z najnowszych analiz przeprowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego wyraźnie wynika, że tendencje te w najbliższych latach nie będą znacząco się zmieniać.

Aby zaspokoić rynek pracy co roku konieczne jest wyszkolenie niemal 1300 maszynistów, co pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na kierujących pociągami. Wykwalifikowany maszynista kończąc kurs kolejowy może liczyć na pracę w PKP, a także u innych przewoźników, którzy oferują bardzo atrakcyjne warunki.