kotly

Jak działają kotły

Kocioł działa jako podstawowe źródło systemu centralnego ogrzewania w domu. Posiada on palnik, który wymaga stałego dopływu gazu ziemnego, przesyłanego do domu z rury łączącej się z siecią gazową w okolicy. Praca kotła rozpoczyna się po otwarciu zaworu gazowego. Gaz przepływa do komory spalania, gdzie następuje spalanie gazów. Te spalone gazy są chemicznie przekształcane w ciepło i produkty uboczne. Ciepło jest następnie przekazywane do zimnej wody w rurach wewnątrz kotła poprzez wymiennik ciepła, który jest narzędziem przekazującym ciepło. Produkty uboczne zawierają pierwiastki chemiczne, takie jak CO2 i 2H20. O tym, czy kocioł zostanie zakwalifikowany jako kocioł konwencjonalny czy kondensacyjny, decyduje sposób postępowania z produktami ubocznymi.

Jak działają kotły konwencjonalne

Kotły konwencjonalne odprowadzają produkty uboczne w postaci spalin do przewodu kominowego, który wysyła spaliny na zewnątrz domu. Same spaliny są przegrzanymi oparami, co oznacza, że nadal zawierają energię pochodzącą z gazu pierwotnie doprowadzonego do domu. W wyniku tego systemu, kotły niekondensacyjne tracą część energii, pozwalając na ucieczkę tego ciepła. Powodem, dla którego ten system jest nadal bardziej popularny niż kotły kondensacyjne jest to, że jest on prosty i wymaga mniejszej ilości części. W większości przypadków kocioł wykorzystujący ten system potrzebuje tylko przewodu kominowego, aby spaliny mogły bezpiecznie wydostać się z domu. Dzięki temu koszt kotłów niekondensacyjnych jest niższy, więc są one tańsze w zakupie i mają mniej ruchomych części, które mogą wymagać konserwacji lub naprawy.

Jak działają kotły kondensacyjne?

Gazowy kocioł kondensacyjny działa podobnie jak kocioł konwencjonalny, ale z dodatkowymi elementami i funkcjami dodanymi w celu odzyskania części ciepła z tych spalin, aby zaoszczędzić i ponownie wykorzystać energię. To sprawia, że są one znacznie bardziej wydajne, ponieważ nie wymagają więcej gazu i energii, aby nadrobić stracone ciepło. Dodatkowe części obejmują albo dużą powierzchnię wymiennika ciepła lub dwa wymienniki ciepła. Odzyskiwanie tej energii odbywa się, gdy przegrzana para przechodzi przez wymiennik ciepła. W tym momencie, para chłodzi się do pewnego stopnia. Gdy para zostanie schłodzona do wystarczająco niskiej temperatury (zwanej temperaturą punktu rosy), kondensuje się i zamienia w ciecz. W tym miejscu kotły kondensacyjne stają się bardziej skomplikowane. Ciecz ta zawiera żrące związki chemiczne. Zużywa się na wymienniku ciepła, kominie i innych podzespołach. Dlatego kocioł kondensacyjny skrapla opary w samym kotle. Ma to dwie korzyści. Po pierwsze, pomaga odzyskać ciepło tracone w oparach spalin bardziej efektywnie, ponieważ nigdy nie opuszcza ono kotła. Co najważniejsze, pozwala uniknąć korozji spowodowanej przez skondensowane opary.

Oczywiście duże znaczenie dla wydajności kotła i sprawności działania urządzenia, ma też jego producent. Przed zakupem warto poznać opinie, by wybrać optymalny model kotła. Na polskim rynku oferuje je między innymi firma Daikin, proponująca olejowe i gazowe kotły kondensacyjne.