W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, w którym nie radzi sobie ze swoimi problemami i musi zasięgnąć rady u osoby, która takimi problemami zajmuje się na co dzień. I nie mowa tutaj o problemach zdrowotnych, a finansowych.

Niestety, ale nie sposób by zwykły człowiek orientował się we wszystkich kruczkach i przepisach prawnych i przez tę niewiedzę niejednokrotnie może wpaść w większe bądź mniejsze problemy. Po poradę z zakresu finansów, podatków lub rent, spadków czy spraw rodzinnych można udać się do Biura Porad Obywatelskich we Wrocławiu, które mieści się przy ulicy Karola Szajnochy 12.

Jest to miejsce, w którym porady udzielane są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Jedyny wymóg, który należy spełnić, to posiadanie wszystkich dokumentów, które są niezbędne do dokładnej analizy konkretnej sprawy oraz doprowadzenia do jej rozwiązania.

Porady finansowe we Wrocławiu

Takie Biuro Porad Obywatelskich jest czynne 5 dni w tygodniu od godziny 10. Po poradę można zgłosić się osobiści bądź e-mailowo. Nad biurem czuwa sztab doświadczonych prawników, którzy wraz ze studentami prawa analizują wszystkie przypadki i starają się pomóc każdemu z takimi samym zaangażowaniem.

Jedynie w kwestii prawa podatkowego nie są udzielane porady w tym miejscu. W każdej innej sprawie śmiało można zgłosić się do prawnika bez ponoszenia żadnych opłat. Dla niektórych osób jest to jedyna szansa na skonsultowanie się ze specjalistą.